نوشته های خودمونی احسان

بـــگذار و بـــــگذر

آدمهای باشعور

یکی از اساتید می گفت اگر 50 درصد آدمها باهوش و 50 درصد بهره هوشی پائینی داشته باشند

اگر 50 درصد آدمها شعور و شخصیت و 50 درصد دیگه شون فاقد اون باشن

و...

جالبه که همه خودشونو جزو 50 درصد باهوشه و باشعورها حساب میکنن!

عیب کسان منگر و احسان خویش

دیده فرو بر به گریبان خویش

۱ ۲
* آرامشی که اکنون دارم،مدیون انتظاری است که دیگر از کسی ندارم(سیلویا پلات)
* تا باد مخالف نباشد، بادبادک بالا نمی رود!
* میخوای واسه هدفت تلاش کنی یا میخوای یه عمر حسرت بخوری؟؟!!
* بندبازها درست موقع سه قدم آخر می‌میرن. چون فکر می‌کنند دیگه رسیدن و اون سه قدم رو با غرور بر‌می‌دارن.
* یگانه صافکار دلهای تصادفی خداست...
*بدی بزرگ شدن اینه که دیگه زخمامون با بوس کردن خوب نمیشه!
* ﻗﺪﺭﺕ ﮐﻠﻤﺎﺗﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮ ﻧﻪ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﺷﺪ ﮔﻠﻬﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻧﻪ ﺭﻋﺪ ﻭ ﺑﺮﻕ !
*برای قایق های بی حرکت، موج ها تصمیم می گیرند..
*به ما گفتن یک‌بار بیشتر زندگی نمی‌کنی، ما هم پاشدیم، جمع کردیم و رفتیم که زندگی کنیم، نگو همین پاشدن، جمع کردن و رفتن خودِ زندگی بود!
*انسان مدام باید مشغول کار باشد. سازندگی کند، وگرنه از درون پوک می شود. و بیکاری بدتر از تنهایی است. آدم بیکار در جمع هم تنهاست ...