نوشته های خودمونی احسان

در کوی ما شکسته دلی میخرند و بس...بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است.

توضیح در باره صفحه مدیا و فیلم

این صفحه صرفا به جهت خاطره بازی با فیلمایی که دیدم 

و معرفی فیلم و بحث و تبادل نظر با دوستان  ایجاد شد.


۱ ۲ ۳ . . . ۱۳ ۱۴ ۱۵
Designed By Erfan Powered by Bayan